ත්‍රිකුණාමලය ඓතිහාසික ලන්දේසි කොටුව ආශ්‍රිතව නගරයේ ජීවත්වන මිනිස් වාසය හා හුරුවූ මුවන්ගේ සංගණනයක් අද (22) සිදුකරන බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ත්‍රිකුණාමලය සහකාර අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ ඩබ්ලිව්.ඒ. ලලිත් කුමාර මහතා පැවසීය.
මෙම සංගණනය සඳහා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ‍ලේකම් එන්.ඒ.ඒ. පුෂ්පකුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය ආයතන හා ත්‍රිවිධ හමුදා හා ‍පොලිසියේ සහාය ලබාගැනීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

කේ.බි. ලක්මාල්-ත්‍රිකුණාමලය