ශ්‍රී ලංකාවට එහෙිව ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කිරීමට. විදෙස් රටකට හැකියාවක් නොමැති බව ඉන්දීය රජය තහවුරු කර ඇත.
ඉන්දියාවේ මදුරාසි මහාධිකරණය වෙත දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්දීය මධ්‍යම රජය මේ බව සඳහන් කර ඇත.

ඉන්දීය ධීවර සංගමයක් විසින් මදුරාසි මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සමකට අදාළව ඉන්දීය මධ්‍යම රජය මෙම දිවුරුම් ප්‍රකාශය නිකුත් කර ඇත බව තානාපති ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේදී තමිල්නාඩු ධීවරයින් ප්‍රහාරවලට ලක්වන බව සඳහන් කරමින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබිණි. ඒ අනුව ඒ පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට පැමිණිලි කිරීමට ඉන්දීය මධ්‍යම රජය පියවර ගත යුතු බවටද මෙම පෙත්සමේ සඳහන්ව ඇත.

මානව හිමිකම් සම්මුතීන් ඇතුළු සියලු ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්ට අදාළව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කිරීම සඳහා නීතිමය පදනමක් නොමැති බව මෙහිදී ඉන්දීය රජය මදුරාසි මහාධිකරණය වෙත දැනුම් දී ඇත.

පැතුම් වික්‍රමරත්න