ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හා ප්‍රංශයේ ජ්ඹ්ඹ්ඉජ් පධබඥජබ ඉඒඉ ආයතනය සමග ගිවිසුම් අත්සන් තැබිම සිදුවිය. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාසයේ නුවරඑළිය නගරයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට අයත් හෙක්ටයාර් 34.5ක් වන ඉඩමේ යෝජිත ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කෙරෙනු ඇත. සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිවිය යුතු වන්නේ මුහුදු මට්ටමෙන් මීටර් 1500-3500 උසකින් වන අතර යෝජිත නුවරඑළිය ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය තැනීමට යෝජිත භූමි මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1899ක් උසකින් පිහිටා ඇත.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර තවදුරටත් පැවසුවේ උන්නතාංශය වැඩිවත්ම එවැනි පසුබිමක පුහුණුව ලබන ක්‍රීඩකයින්ට දරාගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වන නිසා ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩකයින්ට මෙම නව ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය වඩාත් වැදගත් බවයි. මලල ක්‍රීඩා හැරුණු විට කබඩි, දැල්පන්දු, හොකී, පිහිනීම, පාපැදි, රගර්, වොලිබෝල් වැනි එළිමහන් හා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පුහුණුවට ද මෙවැනි පසුබිමක් වඩාත් වාසිදායක වේ.

දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල හා පැසිපික් කලාපීය රටවල ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩාංගණ පහසුකම් නැති නිසා ඒ සඳහා බටහිර රටවල්වල පුහුණුවට වැයවන විශාල මුදල් ප්‍රමාණය යෝජිත ඉහළ උන්නතාංශ ක්‍රීඩා සංකීර්ණය නිසා ඉතිරි කිරීමට හැකිවීම වඩාත් වැදගත් වේ.

නව ඉහළ උන්නතාංශ ව්‍යාපෘතියේ මුළු පිරිවැය යුරෝ 75,528,700.91ක් වන අතර මුළු මුදලට ණය මුදලක් ලෙස ප්‍රංශ ආයතනය විසින් ඩ්ඉඕඛි බැංකුව මගින් ලබාදෙනු ලැබේ. මින් සියයට 70ක් විශේෂ ණය මුදලක් ලෙස ද සියයට 30ක් ණය මුදලක් ලෙස ද සපයනු ලැබේ.
ධම්මික රත්නවීර