ගිනිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ගුරුවරයකුගේ පුතෙකුට 11 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් නවදෙනකු විසින් පහරදීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව විභාග කළ සමථ මූල මණ්ඩලය එම ගුරුවරයාට රුපියල් 90,000ක මුදලක් ගෙවන ලෙස සිසුන් පිරිසට දැනුම් දී ඇත.

පසුගියදා (2017) වසරේ අ‍පොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පාස‍ලේ පැවති ආශීර්වාද පූජාවක් දිනයේදී 11 වසරේ මෙම සිසුන් නවදෙනා 10 වැනි වසරේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එම සිසුවාගේ පියා ගිනිගත්හේන ‍පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණි.
ගිනිගත්හේන ‍පොලිසිය එම සිද්ධිය සමථමූල මණ්ඩලය වෙත යොමුකර ඇත.

පහරකෑමට ලක්වූයේ යැයි කියන සිසුවාගේ පියාද එම විදුහ‍ලේ ගුරුවරයකු වශයෙන් සේවය කරන අතර එම ගුරුවරයා පහර දුන්නේ යැයි කියන සිසුන් නවදෙනාගේ පන්ති භාර ගුරුවරයාද වේ.
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සමථ මූල මණ්ඩලය අවස්ථා කිහිපයකදී දෙපාර්ශ්වයටම පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී තිබුණද ඉන් අවස්ථා තුනකදීම පැමිණිල්ල සිදුකළ ගුරුවරයා සමථ මූල මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් නොවූ බව චෝදනා ලබා සිටින සිසුන් සහ එම සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් පැවසූහ.

සමථ මූල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගේ මැදිහත් වීමක් මත පැමිණිල්ල සිදුකළ එම ගුරුවරයා මේ මස (10) වැනි දින සමථ මූල මණ්ඩලයට පැමිණ ඇති අතර එහිදී ඔහු විසින් මෙම සිද්ධිය සමථයට පත්කර ගැනීමට නම් පහරකෑමට ලක්වූයේ යැයි කියන සිසුවාට ප්‍රතිකාර සඳහා වැයවූ මුදල වන රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් තමන් වෙත ගෙවන ලෙස සමථ මූල මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නේය. සමථ මූල මණ්ඩලයේ

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්