රජයේ රෝහල්වල රසායනාගාර පරීක්ෂණය පෞද්ගලික අංශය වෙත යොමුකර එයින් කොමිස් ලබා ගැනීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් වහාම පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සාකච්ඡාවක් කැඳවන්නැයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර ඇත.
රජයේ රෝහල්වල කිසිදු රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් පෞද්ගලික අංශයෙන් සිදු නොවිය යුතු බවට සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා චක්‍ර‍ලේඛයක් නිකුත් කර තිබියදී රට පුරා පැතිර ගිය ඩෙංගු වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණයන් පමණක් පෞද්ගලික රෝහල් තුළින් සිදුකර ගැනීමට අවසර ලබා දෙමින් නියෝගයක් නිකුත් කළ බව සංගමය සභාපති රවී කුමුදේශ මහතා පැවසීය.

පසුකාලීනව මෙම නියෝගය භාවිත කරමින් රෝහල් කමිටුව මගින් රෝහ‍ලේ සිදු කළ හැකි රසායනාගාර පරීක්ෂණයන් පවා පෞද්ගලික රෝහල් තුළින් සිදු කර ගැනීමට කටයුතු කර ඉන් කොමිස් මුදල් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක යෙදෙමින් සිටින බව හෙතෙම පෙන්වා දේ.

මෙම කමිටුව සඳහා රසායනාගාර පරික්ෂකවරයකු පත් කිරීම සඳහා අවසර ලබා නොදීමට හිටපු නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මෙම ජාවාරම පහසු වී ඇතැයි ද කුමුදේශ් මහතා අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රියානි විජේසිංහ