නාවලපිටිය ‍පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාව මාරුකරන ලෙස ඉල්ලා ‍පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගයේ පදික මාරුව මත (සුදු ඉර) නිදාගෙන විරෝධතාවක නිරත වුණු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව ‍පොලිසිය ගෙන ඇති අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඔහුට හිමිවන්නේ රුපියල් පන්දාහක උපරිම දඩයක් පමණක් බව ‍පොලිස් තොරතුරු අනාවරණය කළේය.

ආනන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය 10 වැනිදා අලුයම 5.00 සිට සවස 2.10 දක්වා පැය නවකට ආසන්න කාලයක් පදික මාරු සුදු ඉර මත නිදාගෙන විරෝධතාවයේ නිරත විය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් 16 වැනිදා නාවලපිටිය අධිකරණයට ‍පොලිසිය කරුණු දක්වා ඇත්තේ මංමාවත් පනත උල්ලංඝනය කරමින් මන්ත්‍රීවරයා මාර්ගය අවහිර කරමින් මහමග රැඳී සිටි බවටය.

මංමාවත් පනත යටතේ මාර්ගයක් එක් දිනක් අවහිර කිරීමකට වරදකරු වන තැනැත්තකුට නියම වන්නේ රුපියල් පන්දාහක දඩයක් බව උසස් ‍පොලිස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය.

මන්ත්‍රීවරයාට අමතරව ඔහු සමග එම විරෝධතාවට සක්‍රීය ලෙස සම්බන්ධ වූ 12 දෙනකුට එරෙහිවද ‍පොලිසිය අධිකරණට කරුණු වාර්තා කර තිබේ.