‍පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොරටු 10න් අටක් විවෘත කිරීමට වාරිමාර්ග නිලධාරීන් ඊයේ (12) දහවල් කටයුතු කරන ලදී.

ඡායාරූපය – අනුරාධ විශ්වනාත්