රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තවදුරටත් අහිතකර කම්පනවල අවදානමට ලක්වෙමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කර සිටී.

මෙරට රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණවල යම් ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කළ ද මෙම අවදානම් තත්ත්වය තවදුරටත් පවතිනු ඇති බව ද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිකුත් කළ නවතම ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවක දැක්වේ.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය වසරේ කාලගුණික හේතු නිසා ඇති වූ කම්පන ගණනාවකින් අනතුරුව මෙරට ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති බව ද මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ.

මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම වසරේදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය සියයට 4.4ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති බව මෙම වාර්තාව හරහා ප්‍රතිකථනය කර ඇත.

එය වසර මැද කාලය වන විට සියයට 5.5 දක්වා ඉහළ යනු ඇති බව ද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරයි. 2018 වසර අවසන් වන විට උද්ධමනය සියයට 5ක් දක්වා අඩුවනු ඇති බව ද මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ.

ආර්ථිකමය අවදානම් තත්ත්වයෙන් මිදීම සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් රාජ්‍ය මූල්‍ය නීති රටට අවශ්‍ය බව ද වාර්තාවේ දැක්වේ. එසේම රජය සතු ව්‍යවසායයන්හි පාලනය ශක්තිමත් කර ඒ හරහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාව කරා ළඟාවීමට උත්සාහ කළ යුතු බව ද මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ.

මූල්‍ය හා විනිමය අනුපාත ප්‍රතිපත්ති රාමු නවීකරණය කිරීමට රජය පියවර ගත යුතු බව ද මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ.

පැතුම් වික්‍රමරත්න