ආරක්ෂක හේතූන් මත පසුගිය 06 වැනි දා සිට වසා දැමුණු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් අද (12) විවෘත කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

මේ වන විට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට පනවා තිබූ ඇඳිරිනීතිය මුළුමනින්ම ඉවත් කර ඇති අතර ජනතාවගේ ෙදෙනික ජීවිතයේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවෙමින් පවතී.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පසුගිය 06 වැනි දා ඇති වූ කලහකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් එදින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පැනවූ හදිසි නීතිය මේ වන විට ඉවත් කර ඇති නමුත් දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් අවට විශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධානයන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. මේ අතර මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල දෙමාපියන් සහභාගි කරගත් විශේෂ ආරක්ෂක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක බව ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය පවසයි.

නයන තරංග ගමගේ