අල්-කයිඩා ත‍්‍රස්ත සංවිධානයට අනුබද්ධ අල් ෂබාබ් ත‍්‍රස්තයන් සෝමාලියාවට ලැබෙන විදේශාධාර කොල්ලකමින් ඩොලර් මිලියන ගණනින් මුදල් උපයා ගන්නා බවට අනාවරණය වී තිබේ. විශේෂයෙන්ම බටහිර රටවලින් සෝමාලියානු ජනතාවගේ පුනරුත්ථාපන, යටිතල පහසුකම් සඳහා ලබාදෙන ආධාර මෙම ත‍්‍රස්ත සංවිධාන විසින් අයථා ක‍්‍රම මගින් ලබා ගන්නා බවට මෙහිදී හෙළි වී තිබේ. බොහොමයක් ආධාර ලබාගනු ලබන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා වෙන්කරන මුදල්වලින් බව ද පැවසේ. බොහෝවිට සෝමාලියානු ජනතාව වෙත ආධාර ලබාගෙන එම ආධාර ජනතාවට ලැබීමට නොදී ත‍්‍රස්ත සංවිධාන විසින් ලබාගන්නා බවත් එ් සඳහා සෝමාලියානු කොල්ලකරුවන්ගේ ද සහාය ලැබෙන බවත් සඳහන් වෙයි.