ලොව පුරා මුහුදු ජල මට්ටම වාර්ෂිකව ඉහළ යනු ඇති බවට සොයාගෙන තිබේ. ගෝලීය උණුසුම හමුවේ ග්ලැසියර දියවීම නිසා පෙර තිබූ මට්ටමට වඩා මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇතැයි මින් පෙර සොයාගෙන තිබුණ ද වාර්ෂිකය මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළ යනු ඇති බවට මෙතෙක් සොයාගෙන නොතිබිණි. කොලරාඩෝ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සිදුකළ පර්යේෂණයකින් නවතම සොයාගැනීම සිදුකර ඇත. 1993 වසරේ සිට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සොයාගත් කරුණු අනුව කරන ලද පර්යේෂණයකින් ගගන විද්‍යා ඉංජිනේරු, මහාචාර්ය ස්ටීව් නේරම් මේ බව සොයාගෙන තිබේ. ගෙවී ගිය වසර 25 තුළ ලෝකයේ මුහුදු ජල මට්ටම සෙන්මීටර් 7කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවට එහිදී සොයාගෙන ඇත. වාර්ෂිකව මුහුදු ජල මට්ටම වෙනසකට ලක්වී ඇති බවට ද පර්යේෂණයේ ඔහු අනාවරණය කරගෙන තිබිණ. එ් අනුව වර්ෂයක් තුළ මුහුදු ජල මට්ටම මිලිමීටර් 3කින් ඉහළ යන බවට සොයාගෙන තිබේ. වසර 2100 වනවිට මුහුදු ජල මට්ටම අඩි 2ක් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවටද අනාවැකි පළකර ඇත.