වසර 60කට පසුව ටොංගා රාජ්‍යයට බලපෑ දරුණුතම සුළිකුණාටුවෙන් එරට පාර්ලිමේන්තුවේ ගොඩනැගිලි මුළුමනින්ම බිමට පතිත වී තිබේ. එරට වාර්තා පැවසුවේ එරටට බලපෑ ගීටා සුළිකුණාටුව සිව්වැනි වර්ගයේ කුණාටුවක් බැවින් පැයට කිලෝමීටර් 200කට වඩා වේගයෙන් හමා යන බවයි. ටොංගා රාජ්‍යයේ විදුලිය ද මුළුමනින්ම ඇනහිට ඇති අතර බොහෝ නිවාස හා ගොඩනැගිලි ද විනාශ වී තිබේ. කෙසේවෙතත් අවම ජනගහනයක් වෙසෙන ටොංගා රාජ්‍යයේ වැසියන් කුණාටුවට පෙර ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ගොස් තිබිණ. වසර 100ක් පමණ පැරණි පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල අලූතෙන් ගොඩනැගිය යුතු බවට වසර කිහිපයක සිට පාර්ලිමේන්තුව තුළ සාකච්ඡුා කළා විනා වෙනත් සැලකිල්ලක් දැක්වීමට නොහැකි වූ බව  පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ෆසිටුවා පවසා තිබේ.