රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය වසර තුන ඇතුළත තවදුරටත් ඉහළ යමින් අද වන විට 53,000 ක් බවට පත්ව ඇතැයි ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි. වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වන විට 42000 ක් ලෙසින් සටහන් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව අද වන විට තවත් 11,000 කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි එම සංගමයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය තැන්නේ ඤානානන්ද හිමියෝ පවසති.

වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත් වූයේ රැකියා දසලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පවසමින් වුවත් වසර 03 ක් ගතවන විට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව තවත් එකොළොස් දහසකින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇතැයිද උන්වහන්සේ සඳහන් කරති.

මෙම තත්ත්වය පදනම් කරගනිමින් රජයට එරෙහිව ජාතික අරගලයක් ආරම්භ කරන බවත්, ඒ පිළිබඳ පළාත් මට්ටමින් කෙරෙන දැනුවත් කිරීම් මේ මස 18 වැනිදා දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත් පදනම් කර ගනිමින් ආරම්භ කරන බවත් පවසන ඤානානන්ද හිමියෝ ලබන මස ආරම්භක සතියේ දී මේ පිළිබඳ ජාතික විරෝධයක් කොළඹ දී ආරම්භ කරන බවත් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරති.

නයන තරංග ගමගේ