ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාව නංවාලීම සඳහා වූ කැපවීම තවදුරටත් වැඩි කරගනිමින් කොළඹ CH&FC රග්බි කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමට AT Holdings ආයතනය විසින් ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. එහිදී දෙවැනි අදියර සඳහා ක්‍රීඩකයන් වෙත කණ්ඩායම් ජර්සිය ලබාදීම පසුගියදා AT Holdings ආයතනයෙහි වෙළෙඳ නාම කළමනාකරු සක්බෝ කොහොන, සහාය වෙළෙඳ නාම කළමනාකාර නාලන් රූපසිංහ හා CH&FC ‍ලේකම් මේජර් ටනේෂ් ඩයස් යන අයගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුවූ අතර මෙහිදී සංකේතාත්මක ලෙස පළමු ජර්සිය කණ්ඩායම් නායක රෝහිත රාජපක්ෂ හට ලබාදී ඇත.

AT Holdings ආයතනය නාට්‍ය, කලා සහ ක්‍රීඩා යන ක්ෂේත්‍රවල ශ්‍රී ලාංකීය කුසලතා ඉහළ නැංවීමෙහිලා කැප වන ආයතනයක් බවත්, පසුගිය වසර කිහිපය තුළදී ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩාව සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇති බවත් CH&FC කණ්ඩායමට ඔවුන් සුබපතන බවත් AT Holdings වෙළෙඳ නාම කළමනාකරු සක්බෝ කොහොන විසින් පැවසීය.