ඉන්දියාවේ මුල්‍ය අගනගරය ලෙස සැලකෙන මුම්බායි නගරය ලොව ධනවත්ම නගරවලින් මුල් 15 අතරට පැමිණ තිබේ. ඇ.ඩොලර් බිලියන 950ක වත්කමක් උසුලන මෙම නගරය බිලියනපතියන් වැඩිපුරම වෙසෙන නගර ලැයිස්තුවේ මුම්බායි නගරයට හිමිවන්නේ 10 වැනි ස්ථානයයි. ලෝක බිලියනපතියන් 28 දෙනකු මුම්බායි නගරයෙහි වාසය කරනු ලබන බව එම වාර්තාවල දැක්වේ.

එ් අනුව ලොව ධනවත්ම නගර ලැයිස්තුවේ අංක එකට පත්ව ඇත්තේ නිව්යෝර්ක් නගරයයි. එම ලැයිස්තුවේ මුම්බායි නගරයට හිමිව ඇත්තේ 12 වැනි ස්ථානයයි. ටොරොන්ටෝ (ඇ.ඩො.බි.944), ෆ‍්‍රෑන්ක්ෆර්ට් (ඇ.ඩො.බි.912), පැරිස් (ඇ.ඩො.බි.860) මුම්බායි නගරයට පසුපෙළින් සිටින නගර වේ.