බෝම්බ බියක් හේතුවෙන් ලන්ඩන් ගුවන් තොටුපළ ඊයේ වසා දැමීය. පුපුරා නොගිය බෝම්බයක්, තේම්ස් නදියේ තිබී හමුවීම හේතුවෙන් එරට බලධාරීන් හදිසි තත්ත්වයක් ලෙස සලකා මෙම පියවර ගෙන තිබිණ. ‘දෙවන ලෝක යුද’ වර්ගයේ ගුවන් බෝම්බයක් මෙලෙස හමුවී තිබිණ. මේ හේතුවෙන් ඊයේ දිනය පුරා සියලූම ගුවන් වාර අවලංගු කර තිබූ අතර එහි බලපෑම හේතුවෙන් මගීන් 16000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්විය. පස්වන ජෝර්ජ් රජු නමැති නැව් තටාකයේ පෙර සැලසුම් කර තිබූ නඩත්තු කටයුත්තක් සිදුකරන අතරතුර මෙම බෝම්බය සොයාගැනීම නිසා ගුවන් තොටුපළ අසල මාර්ග ද තාවකාලිකව වසා දැමිණ. පසුව රාජකීය නාවික හමුදා බෝම්බ නිෂ්ක‍්‍රීය අංශ පැමිණ බෝම්බය සුරක්ෂිතව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කොට තිබුණි.