හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පිති වාස්ගුණවර්ධන බරපතල වැඩ ඇතිව වසර 05 කට සිර දඩුවම් අද නියම උනා ඒ  රහස් පොලිස් නිළධාරියෙකුට මර්ණතර්ජන කිරිම හේතුවෙන් දීර්ඝ නඩු විභාගයකින් අනතුරුව අද අළුත්කඩේ මහධිකරණයේදී ඔහුට දඩුවම් නියම උනා.

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහතා ඔහුට බරපතල වැඩ සහිතව වසර 5ක සිර දඩුවමක් සහ රුපියල් 25,000 ක දඩයක් නියම කළේය.