මෙම ඡන්ද ප්‍රතිඵළය ජනතාවගේ ජයග්‍රහණයක්. එය සාමකාමීව භුක්ති විඳින්න යැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රිවිරට ඊයේ (11) පැවසීය.

මෙම ජයග්‍රහණය සඳහා කැප වී වැඩ කරපු සියලු දෙනාටමත් ඒ සඳහා ආධාර උපකාර කළ සියලු දෙනාමත් තමන් ඉතා ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන බවත් ඔවුනට හදපිරි ස්තුතිය එක් කරන බවත් රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළේය.දිවා රෑ නොබලා නොයෙක් බලපෑම් සමග වැඩකටයුතු කිරීමට බොහෝ පිරිසකට සිදු වූ බවත් ඒ පිරිස තමන් මේ මොහොතේ මතක් කර සිටින බවත් රාජපක්ෂ මහතා කීය. ජයග්‍රහණය ලැබිම සඳහා සහාය ලබා දුන් සෙසු පක්ෂවල සාමාජිකයින් ද සිහිපත් කළ හිටපු ජනාධිපතිවරයා තේරී පත් වූ සියලු දෙනාට සුබපැතුම් එක් කළේය.මේ අතර පරාජයට පත් වූවන්ට හිරිහැර කිරීමෙන් තොරව ආදර්ශවත්ව සාමකාමීව ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳින ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්