ඌව ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා තමන් ඉදිරියේ දණගැස්වූ විදුහල්පතිවරිය මානසික වෛද්‍යවරයකු හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගත් නමුත් එසේ ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ විදුහල්පතිවරිය නොව ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා බව ජවිපෙ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ‍ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනි. ඒ අවසථාවේදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා,
“විදුහල්පතිතුමිය කියන විදිහට මහ ඇමැතිවරයාගේ කාර්යාලයට ගෙන්වාගෙන වැඳ සමාව අරගෙන තිබෙනවා.

සිද්ධියෙන් පසුව විදුහල්පතිතුමියට බලපෑම් කරලා එවැනි සිදුවීමක් සිදු නොවුණු බවට කියන්න මහ ඇමැතිවරයා උත්සාහ කළා. එම ප්‍රකාශ මගින් අපේ ගුරු සංගමයට, විශේෂයෙන් සමන්ත විද්‍යාරත්න සහෝදරයාට එරෙහිව විදුහල්පතිනියගේ ප්‍රකාශය පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් පසුව විදුහල්පතිතුමිය මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වලා සිද්ධිය හෙළිදරව් කළා. දැන් මේ සිදුවීම යටගහන්න බෑ. පරීක්ෂණයක් පවත්වලා දඬුවම් ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා ඌව මහ ඇමැති අධ්‍යාපන ඇමැතිකමින් විතරක් අයින් කරලා. නමුත් ඔහු මහ ඇමැතිකමටත් සුදුසු නැහැ. ජනාධිපතිවරයා තමයි ඔහු පත් කළේ. ජනාධිපතිතුමා ළඟ තිබෙන කඩුව පළමුවෙන් ඌව මහ ඇමැතිට එරෙහිව පාවිචචි කරන්න පුළුවන්. නමුත් එය යට ගහන්න හදනවා. විදුහල්පතිතුමිය මානසික වෛද්‍යවරයකුට ඉදිරිපත් කර ඇයට මානසික රෝගයක් ඇති බව කියන්න මහ ඇමැතිවරයා උත්සාහ කළා. ජනාධිපතිවරයා ඔහුට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. අපේ ගුරු සංගමයත් වතු ක්ෂේත්‍රයේ ජනතාවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් මේ වෙනුවෙන් ප්‍රබල මැදිහත්වීමක් කරනවා.

තිලක් පුෂ්පකුමාර