උමාඔය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවෙන බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ පල්ලෙපෙරුම ග්‍රාම සේවා වසමේ උද්ගතව ඇති ගිලාබැසීමක් හේතුවෙන් අසල වූ පාලමක් ඊයේ (11) කඩා වැටී තිබේ.

පල්ලෙපෙරුම හා උඩපෙරුම යන ගම්මාන දෙක යා කරමින් හීල්ඔය උඩින් ඉදිකර තිබූ අඩි 3ක් පමණ පළල පාලමක් මෙලෙස කඩා වැටී ඇති බව උමාඔය බහු විනාශකාරි ව්‍යාපෘතියට එරෙහි ජනතා එකමුතුව පැවසීය.

මෙම ස්ථානයේ හිල්ඔය තුළ අඩි 20ක පමණ ගැඹුරින් යුතු ගිලාබැසීම් දෙකක් සිදුව ඇති බව ද ඔවුහු පවසති.
ඔවුන් සඳහන් කර සිටියේ උමාඔය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ පසුව ප්‍රදේශයේ මේ ආකාරයෙන් ගිලාබැසීම් ද ආරම්භ වූ බවයි.

මුලින් සුළු ගිලාබැසීම් සිදු වුවද මේ වන විට ඉතා විශාල ගිලාබැසීම් සිදුවෙමින් පවතින බව ද ඔවුහු සඳහන් කර සිටිති.
දැනට ජලය අහිමිව නිවාස විනාශවීමෙන් අසරණව සිටින ජනතාව මේ නිසා තවත් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ද ඔවුහු සඳහන් කරති.

නයනකේෂි විජේකෝන්