ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර වාර්තාවට අදාළව පැවැති විවාදයෙදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කතාවට බාධා පැමිණවීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු මෙහෙයවීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කැබිනට් ඇමැතිවරු කිහිපදෙනකු මුල්වී ක්‍රියා කළ බව අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

පූර්ව සූදානමක් ඇතිව සහ සැලසුම් සහගතව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කතාවට බාධා කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු මෙහෙයවීමට පැවැත්වූ රහස් සාකච්ඡා කිහිපයක තොරතුරු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට ලැබි ඇත.

ඊට අමතරව කැබිනට් අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනකුම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තු සබා ගර්භය තුළ කලහකාරීව හැසිරවීමට පෙලඹවූ ආකාරය ශ්‍රීලනිප ඇමැතිවරුන් තිදෙනකු විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට හේතු සාධක ඇතිව විස්තර කර ඇතැයි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

බැඳුම්කර වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත විවාදයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කිසිදු මන්ත්‍රීවරයකුට අදහස් දැක්වීමට නොහැකි ආකාරයට දියත් කෙරුණු ඉහත වැඩපිළිවෙළ නිසා තමන්ට පැවැසීමට තිබූ අදහස් කිසිවක් පැවසීමට නොහැකි වූ බව මන්ත්‍රීවරු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුනවර්ධන මහතාට ද කරුණු වාර්තා කර තිබේ.