පොලිස් මත්ද්‍රවය කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබු කොකේන් කිලෝ 900කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙම මස 15 වෙනිදා කටුනායක ප්‍රදේශයේදී විනාශ කිරීමට නියමිත බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කරයි.