උප ‍පොලිස් පරීක්ෂක ධුරයේ සිට ‍පොලිස් පරීක්ෂක ධුරය දක්වා උසස්වීම් සඳහා නිර්දේශ වූ නිලධාරින් 3029 කට උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා අනුමත කර යැවූ ලිපිගොනුව ‍පොලිස් මූලස්ථානය තුළ සිරවීම හේතුවෙන් ලබන වසරේදී ඉන් 1400 දෙනකුට උසස්වීම් නොලබාම විශ්‍රාම ගැනීමට සිදු වී ඇත.

පසුගිය වසර අටක කාල සීමාව තුළ උප ‍පොලිස් පරීක්ෂක ධුරයේ සිට ‍පොලිස් පරීක්ෂක ධුරය සඳහා උසස්වීම් නොලැබිම නිසා අසාධාරණයට ලක් වූ කණ්ඩායම් හයක් තම අසාධාරණයට එරෙහිව අධිකරණයේ පිහිට පතා තිබිණි.

අධිකරණ නියෝග මත එම උසස්වීම් සඳහා ක්‍රමවේදයක් සැකසීමට පරිපාලන කටයුතු භාර ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ‍පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා පත්කර තිබු අතර ඒ අනුව චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා සැකසූ වාර්තාව නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පසුගියදා අනුමත කර ඇත.

මෙය ‍පොලිස් කොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ‍පොලිස්පති කාර්යාලයට යොමු කර ඇතත් එම ලිපිගොනුව යැවීම ප්‍රමාද වීම හා ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හමුවේ උසස්වීම් ලබා දීම නැවතී ඇත.

මේ හේතුවෙන් ලබන වසරේ විශ්‍රාම ගැනීමට සිටි නිලධාරින්ට උසස්වීම් නොලබාම විශ්‍රාම ගැනීමට සිදු වී ඇත.

තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා