යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ වව්නියාව මණ්ඩපය 15 දා සිට ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා නැවතත් වසා දැමූ බව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති එම්.මංගලේස්වරන් මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

පසුගිය නොවැම්බර් මස 26 වෙනිදා ප්‍රභාකරන්ගේ උපන් දිනය සැමරීමට ගිය අවස්ථාවේදී සිංහල සිසුන් හා දෙමළ සිසුන් අතර ඇතිවූ අරගලයක් හේතුවෙන් මෙම විශ්ව විද්‍යාලය නොවැම්බර් 27 වෙනිදා වසා දැමීමෙන් පසුව එය යළි විවෘත කරනු ලැබූයේ පසුගිය දෙසැම්බර් මස 13 වෙනිදාය.