මෙරට වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති සම පැහැපත් කරවන ආ‍ලේප රැසක් නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොර බවත්, මෙම ආ‍ලේපන රැසක අඩංගු රසදිය ප්‍රමාණය ඉහළ අගයක් ගන්නා බවත්, ඒ හේතුවෙන් පිළිකා ඇතුළු විවිධ රෝග තත්වයන් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බවත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කරයි.
නිෂ්පාදකයාගේ සහ බෙදාහරින්නාගේ තොරතුරු රහිත, අඩංගු රසායන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව සඳහන් නොවන, සම පැහැපත් කරවන ආ‍ලේපන වර්ග හයක තොග අත් අඩංගුවට ගැනීමට එම අධිකාරිය පසුගියදා පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ වැටලීමක් දියත් කළේය.
කිලෝග්‍රෑමයක තිබිය හැකි රසදිය උපරිම මිලිග්‍රෑම් ප්‍රමාණය එකක් බවට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. එලෙස තිබියදීත්, මෙම ප්‍රසිද්ධ ආ‍ලේපන වර්ග හයේ කිලෝග්‍රෑමයකට රසදිය මිලිග්‍රෑම් 7000 ත් 16000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් අනතර්ගත ව තිබී ඇති අතර එවන් තවත් නිශ්පාදන පිළිබඳව තොරතුරු ඇත්නම් පාරිභෝගික අධිකාරිය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසද ඔවුහු ඉල්ලීමක් කරති.