විදෙස්ගත ශ‍්‍රමිකයින්ට 2018 අයවැයෙන් අත්තනෝමතික ලෙස 1%ක බද්දක් පනවා ඇති බව ට පැතිර යන ආරංචිය අසත්‍ය බව අධිකරණ හා විදෙස් රැුකියා අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පවසයි.
2018 අයවැය යෝජනාවලින් විදේශගත ශ‍්‍රමිකයින්ට කිසිදු බද්දක් පනවා නොමැති බවත්, මෙවැනි අසත්‍ය කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ජනතාව නොමග යන අතර, රජයක් ලෙස මෙවර අයවැයෙන් මෙවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත් අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළාය