ශ්‍රී ලංකාවෙන් රුසියාවට යවන ලද තේ තොගයක තිබී කුරුමිණි විශේෂයක් හමු වීම හේතු කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තේ ඇතුළු වැවිලි නිෂ්පාදන ආනයන මත රුසියානු සමූහාණ්ඩුව තාවකාලික තහනමක් පනවනු ලැබ තිබේ.
මේ අනුව ලබන සඳුඳා සිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් තේ සහ අනෙකුත් වැවිලි නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව නවතා දැමීමට රුසියාව තීරණය කර ඇත.
මෙම කුරුමිණි විශේෂය සහල් ඇතුළු ධාන්‍ය වර්ගවල බහුලව සිටින නමුත් කිසිදු අවස්ථාවකදී මෙරටින් යවන ලද තේ තොගවල එම කුරුමිණි විශේෂය සිටි බවට තොරතුරු වාර්තා වී නැති බව ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.
ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්ෂිකව රුසියාවට අපනයන තේ තොග ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 50කට ආසන්න වන අතර එය සමස්ත තේ අපනයනයෙන් 17% ක ප්‍රතිශතයකි.