පසුගියදා මහරගම තරුණ සේවා සභාවේ දී පැවැත් වූ වූෂු තරගාවලියේ දී සිලෝන් මාෂල් ආට්ස් ඇකඩමියේ ක්‍රීඩකයන් සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වමින් රන් පදක්කම් 14 ක්, රිදී පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කමක් ලැබිමට සමත් විය.

මෙහිදී අවු. 7 න් පහළ අනගි සිරිවර්ධන රන් පදක්කමක් ලැබූ අතර අවු. 9 න් පහළ මෙනුල් මින්දිනූ රන් පදක්කම් 2 ක් ලැබිය. අවු. 15 න් පහළ හංසක නිලුපුල් රන් 2 ක්, ලක්මාල් දුලන්දව රන් 2 ක් හා අනුත්තරා සමරවික්‍රම රන් 1ක් ලැබූහ.

අවු. 17 න් පහළ වයස් කාණ්ඩයේ සනුක් බාසිලු, සුබෝධ දෙව්ප්‍රිය, හා සඳුන් කල්හාර රන් පදක්කම් ලැබූ අතර ඉෂාන් ඉන්දුන් රිදී පදක්කමක් හා යසිදු රෙෂාන් ලෝකඩ පදක්කමක් ලැබූහ.

දසුන් තිලක අවු. 19 පහළ රන් පදක්කමත්, අවු. 17 න් පහළ ජානු විහන්ග රන් 1 ක් හා අවු. 30 ට වැඩි යුරන්ත සිරිවර්ධන රන් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.