ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය හරහා තම රටට එල්ල වී ඇති සම්බාධකවලට පිළිතුරක් ලෙස පෙට්රෝ’ නමින් තමන්ගේම අන්තර්ජාල ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක් දියත් කිරීමට සූදානමින් සිටින බව වෙනිසියුලානු ජනපති නිකලොස් මදුරෝ සඳහන් කරයි.
එරට භාවිත මුදල් ඒකකය වන බොලිවාර්, ආසන්න සති හතරක කාලය තුළදී 57%කින් අවප‍්‍රමාණ වීමත් සමගින්ම වෙනිසියුලානු බලධාරීන් මේ තීරණයට පිවිස ඇත.

වෙනිසියුලාව සතුව දැවැන්ත තෙල් සහ ගෑස් සම්පත මෙන්ම ස්වභාවික සම්පත් රැස හරහා රටෙහි ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම මේ තීරණයෙහි අරමුණ වී තිබෙ