ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ ජාතික මට්ටමේ තරග පසුගියදා නිමාවට පත්වූ අතර එහිදී එම තරගාවලියේ විවෘත පිරිමි හා කාන්තා මෙන්ම අවුරුදු 22න් පහළ පිරිමි හා කාන්තා අවසන් තරග සඳහා කණ්ඩායම් 8ක් සුදුසුකම් ලැබූහ.

ඒ අනුව විවෘත පිරිමි අවසන් තරගය සඳහා නාත්තණ්ඩිය යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය සහ කටාන එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය සුදුසුකම් ලබා ඇත.

නාත්තණ්ඩිය යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා ඇත්තේ බොරලැස්ගමුව බලරූස් ක්‍රීඩා සමාජය වට 3-0ක් ලෙස පරාජය කරමින් වන අතර කටාන එක්සත් පිල දෙබැගම රන්තරු පිල වට 3-2ක් ලෙස පරදවා අවසන් තරගයට සහභාගි වීමේ අවස්ථාව ලබා ගත්තේය.

එහි කාන්තා අවසන් තරගයට සියඹලාගොඩ කපිල හා කොස්වාඩිය විජය යන ක්‍රීඩා සමාජ සුදුසුකම් ලබා සිටිති.
අවුරුදු 22න් පහළ පිරිමි අවසන් තරගය පවත්වනු ලබන්නේ හුංගම විජයබා ක්‍රීඩා සමාජය හා හලාවත ඒකාබද්ධ පිල අතරය.

එම කාන්තා අවසන් තරගය කුරුණෑගල කැෂුවලයින් පිල හා බෝයගම සිරි පැරකුම් ක්‍රීඩා සමාජය අතර පැවැත්වෙයි.

සීවලී එදිරිවීර

Untitled-17