නිව්යෝර්ක් හි ටයිම්ස් චතුරශ්‍රය අසල මෑන්හැටන් බස් පර්යන්තයේ පිපුරුමක් සිදුවී ඇති බව නිව්යෝර්ක් පොලීසිය තහවුරු කරයි.
එම බෝම්බය ඉතා විශාල ශබ්දයක් නිකුත් කරමින් මගී පටුමගක පුපුරා ගොස් ඇති එම පිපුරුමෙන් ජීවිත හානි කිසිවක් සිදුවූ බවට වාර්තා නොමැති අතර එම ක්‍රියාවට සැකපිට පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බව නවතම නිව්යෝර්ක් වාර්තා සනාථ කරයි.