හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහ නායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ ප්‍රේමසිරි නාහිමියන් බැහැදුටුවේය.
නාහිමියන් වැඩවෙසෙන මහනුවර, මැණික්හින්න, හුරිකඩුව ශ්‍රී විද්‍යාසාගර මහ පිරිවෙන වෙත ගිය ඒ මහතා උන්වහන්සේගේ සුව දුක් විමසීය.
පසුගියදාට යෙදී තිබූ උන්වහන්සේගේ අනුහයවන ජන්ම දිනයට සුබ පැතුම්ද පළ කළේය.

IMG_2150 IMG_2151