ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ දැමීම සහ ධීවර ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය නගා සිටුවීමේ අරමුණින් අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්කයේ ජලාශ හා කුඩා වැව් සඳහා මාලූ පැටවුන් මුදා හැරීමේ වැඩසටහනක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

එ් අනුව මෙහි පළමු අදියර වශයෙන් කලා වැවට මත්ස්‍ය පැටවුන් මුදා හැරීම ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදුවිය.

එම අවස්ථාවට දිස්ති‍්‍රක් ජලජජීවී වගා නිලධාරී එස්. ඞී. ඕ. සිසිත කුමාර මහතා ඇතුළු කලාවැව කේන්ද්‍ර කරගනිමින් රැකියාවේ යෙදෙන ධීවරයින් පිරිසක් සභාගි විය.

ග‍්‍රාමීය ආර්ථික ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම අරමුණු කර ගනිමින් මිරිදිය ඉස්සන් බලලූ වැව, හුරුළු වැව, රාජංගනය වැව, නුවර වැව, නාච්චාදූව, පදවිය, විලච්චිය හා වාහල්කඩ ජලාශ වෙත මුදාහැරීමට නියමිතය.

අනුරාධපුර දිස්ති‍්‍රක්කයේ විශාල ජලාශ හා කුඩා වැව් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මිරිදිය ඉස්සන් හා ඇසිත්තන් ජලාශයන්ට එක් කිරීම සඳහා ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 05ක ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇත.