දුම්රිය එංජින් රියදුරු සහයකයින් බඳවාගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට විරෝධය පළ කරමින් දුම්රිය රියදුරන් ඊයේ (06) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය නිසා අද දින දුම්රිය වාර රැසක් අහෝසි වී තිබේ.

අද උදෑසන ධාවනය කෙරුණු දුම්රියයන්හි මගී ජනතාව ගමන් කළ ආකාරය දැක්වෙන සේයාරුවකි මේ.

සේයාරුව: රවිඳු පීරිස්