රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධි පාඨමාලා හදාරණ උසස් පෙළ සමත් තරුණ තරුණියන් සඳහා ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය වියදම ආවරණය වන පරිදි රුපියල් ලක්ෂ  එකොළහක් දක්වා සහන ණය මුදලක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී කැබිනට් සම ප‍්‍රකාශක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඊයේ (06* පැවසීය.

ඒ අනුව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරාගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන කඩඉම් ලකුණු ක‍්‍රමවේදය හේතුවෙන් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට නොලැබෙන සිසුන්ට උපාධි ප‍්‍රදානය කරනු ලබන රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධි පාඨමාලා හැදැරීම පිණිස රුපියල් ්800,000ක උපරිම ණය සීමාවකට යටත්ව, පොලී රහිත සහන ණය පහසුකම් සැපයීමේ ව්‍යාපෘතියක් 2017 අයවැය යෝජනාවක් අනුව රජය විසින් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබ තිබේ. මීට සමගාමීව රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය හැදෑරීම සඳහා අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත් තරුණ තරුණියන් වෙත ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය වියදම්ද ආවරණය වන පරිදි රුපියල් මිලියන 1.1ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා දීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

අනුව, වෙනත් උපාධි පාඨමාලා හදාරනු ලබන තරුණ තරුණියන්ටද මෙම ණය මුදල මගින් දැනට ආවරණය කෙරෙන පාඨමාලා ගාස්තු සහ පොත්පත් සඳහා වන වියදම්වලට අමතරව, අනෙකුත් සාමාන්‍ය වියදම් සඳහාද වර්ෂයකට රුපියල් 75,000ක් බැගින් එක් කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.

ඒ අනුව, මෙම වැඩසටහන යටතේ ලබා දෙනු ලබන ණය මුදලේ උපරිම වටිනාකම, වසර 03ක උපාධියක් සඳහා රුපියල් දසලක්ෂ විසිපන්දහසක් (රු.1,025,000* සහ වසර 04ක උපාධියක් සඳහා රුපියල් එකොළොස් ලක්ෂයක් (රු.1,100,000* දක්වා ඉහළ නැංවීම පිණිස ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට මෙසේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

දිල්රුක්ෂි ගේ‍්‍රරු