වී වගාවෙන් ආපදාවන්ට පත් වූ වී ගොවියකුට ඉතා ක්ෂණිකව ලබා දෙන රුපියල් දස දහසේ ආපදා දීමනාව මෙන්ම අක්කර එකක් වෙනුවෙන් ලබා දෙන රුපියල් විසිපන්දහසේ මුදල ද ගොවියන්ට ලැබිය යුතු බවත් මේ සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කර ඇති බවත් එම මුදල මෙම වසර අවසන් වීමට ප්‍රථම ලබා නොදුන්නොත් සියලුම කුඹුරු ගොවීන් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ වීමට තීරණය කළ බවත් නිල්වලා නිම්න ගොවි සංවිධානයේ ‍ලේකම් ජයතිස්ස කුලතුංග මහතා පවසයි.

2017 වසර තුළ පමණක් ගංවතුරින් දෙවරක් ද වියළි කාලගුණයෙන් එක් වරක් ද මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාවට සහ කොරටු ගොවීන්ට බලවත් හානි සිදු වූ බව ද මොහු පෙන්වා දෙති. මෙයින් වැඩි හානියක් වී ගොවියන්ට සිදු වූ බවත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ භූමියේ සියයට 15.1ක් වී වගාවට යෙදෙව්වත් මෙම තත්ත්වය නිසා දැන් ගොවීන් වගා කරන්නේ සීමිත බිම් ප්‍රමාණයක් බවත් කුලතුංග මහතා පැවසීය. ස්වභාවික ආපදාවලින් සිදුවන විනාශය නිසා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාව බිඳ වැටෙමින් පවතී.

2016-17 වසර තුළ මහ කන්නයේ වී වගා කළ භූමි ප්‍රමාණය  හෙක්ටයාර් 13996කි. මෙම ප්‍රමාණය ද මේ වන විට මුළුමනින්ම ජලයෙන් යට වී විනාශ වී ඇත. 2017 මහ ගංවතුරෙන් හානි වූ තේ, රබර් වැනි වෙළෙඳ භෝග හා ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදුනු විපතට පත් අයට විශාල වන්දිමුදලක් ගෙවුව ද වී වගා කළ ගොවීන්ට ලැබුණේ බිත්තර වී ප්‍රමාණය පමණි. රක්ෂණ වාරිකය ද නොලැබි යන්නේ ‍පෝර සහනාධාරය ලබා දීමේ දී කපා ගන්නා වූ රුපියල් 350 මුදල රක්ෂණ සමාගමට ලබා නොදීම නිසාය. රක්ෂණ සංස්ථාවට එම මුදල් යවන්නේ නම් විපතට පත් වූ ගොවි බිම්වලට රුපියල් 40,000ක මුදලක් ලබාගත හැකිය. නමුත් මේ දක්වා මෙම මුදල වී වගාවෙන් ආපදාවට ලක් වූ කිසිම ගොවියකුට ලබා දී නැත. වී වගාවේ දී යටිතල පහසුකම් සකස් කර ගැනීමට ශ්‍රමිකයකුට ගෙවන මුදල රුපියල් 2000ක් පමණ වෙයි.

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් වැඩකටයුතු කිරීමේ දී ද ඉතා ඉහළ මිලක් ගෙවීමට ගොවියාට සිදු වී ඇත. මෙම තත්ත්වය මත වී ගොවියා නගාලීමට නම් ගංවතුරෙන් ආපදාවටලක් වූ ජනතාවට ඉතා ක්ෂණිකව ලබා දෙන රුපියල් දසදහසේ ආපදා දීමනාව මෙන්ම රුපියල් විසිපන්දහසේ මුදලත් අක්කර 1ක් වෙනුවෙන් වී ගොවියාට ලැබිය යුතුය.

මෙම ලබාදීම පිළිබඳව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කිරීම දැනටමත් සිදුකර ඇති අතර එම මුදල මෙම වසර අවසන් වීමට පෙර ගොවීන්ට ලබා නුදුන්නොත් වී ගොවියා නැවත වී වගාවට යොමු නොවේ. එම නිසා අක්කර එකක් වෙනුවෙන් රුපියල් 25000ක සහනාධාර මුදලක් නොපමාව ලබාදෙන ලෙස නිල්වලා ගොවි සංවිධානය ඉල්ලා සිටින අතර එසේ නොලැබුණහොත් සියලුම වී ගොවීන් උද්ඝෝෂන ව්‍යාපාරයක යෙදීමට තීරණය කර ඇති අතර ඉතා ඉක්මනින් එය ලබාදෙන ලෙසට නිල්වලා නිම්න ගොවි සංවිධානයේ ‍ලේකම් ජයතිස්ස කුලතුංග මහතා පවසයි.