අද (06) රාත්‍රී 8.45ට පමණ ඉන්දියාවේ උත්තර්කාන්ද් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මීටර 30ක් පමණ ගැඹුරු පොළොවේ රිච්ටර් මාපක අංක 5.5 ක පමණ භූ කම්පනයක් සිදුවී ඇති බව ඉන්දීය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. මෙමගින් සිදුවූ අලාභහානි පිළිබද කිසිදු තොරතුරක් මේ වනතුරු වාර්තා වී නැත.