අපවත් වී වදාළ අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපුජ්‍ය අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූයේය.

24837468_1553058811449917_8320265052518968476_o 24852636_1553058798116585_2616098644698390320_n 24312780_1553058928116572_6489203152589496117_n