පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික් වැටලීම ඒකකයට ලද තොරතුරකට අනුව තොරතුරු වෙනස් කර අලෙවි කිරීම සදහා ගබඩා කර තිබූ CFL බල්බ 31000ක තොගයක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ. එම බල්බ තොගය ගල්කිස්ස මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිර්දේශ මත විනාශ කිරීමට නියෝග ලබා දී තිබේ. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ මග පෙන්වීම යටතේ වැටලීම සිදු කර ඇත.