ජාත්‍යන්තර ඒඩ්ස් දිනයට සමඟාමීව බදුල්ල මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් හෙද හෙදියන් හා සේවක සේව්කාවන් එක්ව බදුල්ල නගරයේදී ඒඩ්ස් රෝගය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීමේ පාගමනක් පවත්වනු ලැබීය.

පසුගිය 2 වැනිදා පැවැත්වුණු එම පාගමනට ආදිවාසී නායක ඌරු වරිගේ වන්නිලැත්තන්ද සහභාගි විය.

බදුල්ල මහ රෝහල හා ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්ව සංව්ධානය කළ මෙම පා ගමන බදුල්ල මහ රෝහලින් ආරම්භ කර බදුල්ල නගරය හරහා පුස්තකාල ශ‍්‍රවණාගාරය දක්වා පැමිණ එහිදී මහජනතාව දැනුම්වත් කිරිමේ දේශනයක් පවත්වනු ලැබීය.

(අර්නි දඹදෙනිය – වැලිමඩ )

b3b2