මේෂ – දුක් කරදර ඇති කළ හැක
තමාගේ වැඩකටයුතුවලට විරුද්ධවාදිකම් ඇති වේ. එම නිසා වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ඉතාමත් කල්පනාකාරීවද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. විටෙක ඥාති මිත්‍රාදින්ගෙන් ඈත් වීමට ඉඩ පවතී. තමාට නොගැළපෙන අය සමග කටයුතු කිරීමට යාමෙන් වළකින්න. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. ආදායම් ලැබිම යහපත් වුවද වියදම් පක්ෂයද ඉහළ යයි. ස්ථානගත වෙනස්කම්, පදිංචියේ වෙනස්කම් ඇති කරයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා, ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. ආගම ධර්මයට ලැදියාවක් වේ.
ජය වර්ණය : රතු,  ජය අංකය : 09

වෘෂභ – කටයුතු ඇනහිටී
කරගෙන යන වැඩපිළිවෙළ වෙනස් වේ. කෙසේ ද වුවත් අමුතු දෙයක් නිපදවා ගැනීමට හැකි ඥානයක් පහළ වේ. විටෙක මුරණ්ඩු ගතිගුණ පහල වේ. විටෙක ගුරුවරු දෙමාපියන්ට අකීකරු ස්වභාවයක් ඇති වේ. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට විටෙක බාධා එල්ල විය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වේ. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදීසිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. උත්සාහය සහ කැපවීම තුළින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබනු ඇත. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වැටීම්, තැළීම් තුවාල පීඩාදියට ඉඩ පවතී.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

මිථුන – මිශ්‍රඵලයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටෙක බාධා අවහිරතා ගැටලු ඉස්මතු කළ හැකි නිසා විමසිලිමත්වද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ඒ තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. කෙසේද වුවත් උසස් අයගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිමේ ඉඩක්ද පවතී. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභයි. මුදල් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගියට, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කිසියම් දියුණුවක් පෙන්වයි. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ. තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ. විවාහ වීමට සුදුසු වයසේ පසුවන අයට මංගල යෝජනා ඉදිරිපත් වේ.
ජය වර්ණය : කොළ,  ජය අංකය : 05

කටක – වැඩපිළිවෙළ ස්ථිර වේ
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී උනන්දුවෙන් කටයුතු කිරීමට තමා වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කර ගනී. අඩු මිලට පාවිච්චි කළ වටිනා දේවල් මිලට ගැනීමට ලැබේ. අත්හැර දමා තිබුණ වැඩ නැවත පටන් ගැනීමට ඉඩ ලැබේ. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ඔබට ලැබෙන නිසා තරමක් කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කළොත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබේ. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය,සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි.
ජය වර්ණය : ක්‍රීම්පාට ජය අංකය :02

සිංහ – වාසිදායකයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්ථිර නිශ්චල ගතියකින් යුක්තව ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ ලැබේ. කරගෙන එන කටයුතුවල දියුණුවක් ලබයි. කලින් තිබූ කලබලකාරී ගති තරමක් අඩුවේ. තමාගේ ප්‍රසිද්ධිය ඇතිවන ලෙස කටයුතු සිද්ධ කරගනී.  ස්ථාරසාර සැලසුම් කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් කල්පනාකාරී වන්න.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය : 01

කන්‍යා – අලුත් අය හඳුනා ගනී
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා කෙරේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත් වේ. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත්ය. ගෙදර දොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදු වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට ශුභයි. දියුණුවක් ලැබේ. ආගමික සහ සමාජයීය කටයුතුවලට හිත ඇදීයයි. ඒ තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය : කොළ, ජය අංකය : 05

තුලා – මිශ්‍රපලයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග උදාකරනුඅ ැත. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සින අයට ශුභදායකයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත් වේ. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත්ය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන තරමක් සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ. ආගමික අංශවලට සහ සමාජයීය කටයුතුවලට හිත යොමු කරන අතර ඒ තුළ සහනයක්ද ලබයි.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

වෘශ්චික – බාධා සහිතයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා මධ්‍යයේ වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. කෙසේ ද වුවත් උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලබයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට වඩාත් ශුභයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ගමන් බිමන්වලදී ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය : 09

ධනු – සම පලයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක බවක් පෙන්නුවද විටෙක අනපේක්ෂිතව හටගන්නා සිද්ධීන් තුළ වියදම් පක්ෂය පාලනය කර ගැනීමට අපහසු වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ප්‍රමාදතාවන්ට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවින් තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් අපවාද, චෝදනාවලට ලක්විය හැකි බැවිනි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ආගමික සහ සමාජයීය කටයුතුවලටද හිත ඇදී යයි. ඒ තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද උදාකරනු ඇත. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට අලුත් යමක් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ.
ජය වර්ණය : රන්වන්, ජය අංකය :03

මකර – ආදායම් වැඩි වේ
අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට නම් අමුතු දේවල් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. එසේම ඔබට ආගමික වතාවත් පිළිපැදීමට ඉඩ ලැබේ. ආගමික පූජකවරුන්ගේ ආශ්‍රය වැඩිවේ. විහාරාරාම ශුද්ධ ස්ථාන, ආශ්‍රය කිරීමට ද ඒවායේ කටයුතුවලට බැඳී වැඩ කිරීමට ඉඩලැබේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබේ. ආර්ථික වශයෙන් යහපත්ය. ආදායම් මාර්ග කීපයක්ම වර්ධනය වේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වී ආදායම් වැඩිකර ගනී. ගෙදර දොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී වාද විවාදයන්ට පැටලීමෙන් වළකින්න. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ගෙන දේ. තම ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 08

කුම්භ – මිශ්‍රඵලයි
යම් යම් ඉවස්ථාවලදී සිත් පීඩා කලකිරීම් යනාදියට ඉඩ නැත්තේ ද නොවේ. ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ඒ තුළ පමණක් සහනය, සැනසීම ලැබිය හැක. ආදායම් ලැබිම අතින් ශුභදායක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. ආදායම් මාර්ග සුරක්ෂිත වේ. කෙසේද වුවත් අන්‍යයන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් චෝදනා අපවාදවලට ලක් විය හැකි බැවිනි. තරුණ තරුණියන් අතර කටයුතුවලදී හිතවත්කම්, වෙනස්වීමක්, කැඩිබිදී යාමකට ඉඩ පවතී, තම දියුණුව උදෙසා කරගෙන ආ වැඩකටයුතුවල කිසියම් ප්‍රමාද වීම් පෙන්වයි. ගමන් බිමන් අධිකයි. බොහෝ විට ඒවායින් ඔබ බලා‍පොරොත්තුවන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා නොවේ.
ජය වර්ණ්‍ය : නිල්, ජය අංකය : 06

මීන – බධා සහිතයි
ගෙදර දොර කටයුතුවලදී ද යුගදිවිය සම්බන්ධ වැඩකටයුතුවලදී ද ඉතාමත් කල්පනාකාරීවද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. වටිනාකම් තත්ත්වය අඩුවේ. නොඑසේ නම් සමගියට, සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල වේ. අලුත් කටයුතු කිහිපයක් ආරම්භ වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී උසස් නිලධාරින්ගේ චෝදනාවලට ලක්විය හැකි නිසා ඉතාමත්ම කල්පනාකාරී විය යුතුයි. හදිසි කෙටි ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ඒවායින් එතරම් ප්‍රයෝජනයක් අත්පත් නොවේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වන්න. නොඑසේ නම් ආකූලතා, ඉස්මතු කළ හැක. ගමන් බිමන්වලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : රන්වන්, ජය අංකය : 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී
ජී.ඇම්. ගුණපාල