ස්නායු රෝගීන් සඳහා වූ අරමුදලකට ලොව වටා පුද්ගලයන්ගේ මුදල් ආධාර ලබාගැනීමේ අරමුණින් “අයිස් බකට් චැලෙන්ජ්” වැඩසටහන නිර්මාණය කළ ඇමෙරිකානු ජාතික ඇන්තනී සෙනසියා නම් පුද්ගලයා පසුගියදා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත. විරල ස්නායු රෝගයකින් පීඩා විඳිමින් සිටි ඔහු මිය යන විට හතළිස් හය හැවිරිදි වියේ පසුවී තිබේ.
අයිස් බකට් චැලෙන්ජ් වැඩසටහන 2014 වසරේදී සමාජ මාධ්‍යය තුළ විශාල කතාබහකට තුඩු දුන් අතර ලොව වටා ජනප්‍රිය පුද්ගලයන් විශාල පිරිසක් අභියෝග භාරගෙන එම අරමුදලට මුදල් බැරකිරීමද සිදු කර තිබිණි.
සීතල අයිස් බකට්ටුවක් ස්නානය කිරීමේ අභියෝගය මිතුරන්ට එල්ල කිරීම වැඩසටහනේ මූලික තේමාව වූ අතර අභියෝගය සාර්ථකව නිම කරන්නවුන් විසින් හැකි ඕනැම මුදල් ප්‍රමාණයක් අයිස් බකට් ගිණුමට බැරකළ යුතුය යනුවෙන් ක්‍රීඩාවේ සංකල්පයක් විණි.