ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවීණයන්ගේ වොලිබෝල් සංගමය 2017 වසර වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන ඔවුන්ගේ ජාතික තරගාවලිය දෙසැම්බර් 9 සහ 10 යන දිනයන්හි සීදූව දවිසමර විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
මෙවර මෙම තරගාවලිය වයස අවුරුදු 35න් ඉහළ කාන්තා, අවුරුදු 40-49 පිරිමි, අවුරුදු 50-59 පිරිමි හා අවුරුදු 60න් ඉහළ පිරිමි වශයෙන් කාණ්ඩ හතරක් යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම තරගාවලියට එක්වීමට කැමති ක්‍රීඩා සමාජ වෙතොත් නොවැම්බර් 30 වැනි දිනට ප්‍රථම ප්‍රවීණයන්ගේ වොලිබෝල් සංගමයේ ‍ලේකම්, අංක 69, මේරි බිෂොප් මාවත, ගම්පහ යන ලිපිනයට ආදර්ශ අයැදුම්පතක් යොමුකළ යුතු අතර ඒ පිළිබඳ 0714440255 හෝ 0332225674 යන දුරකථන ඔස්සේ ‍ලේකම් රංජිත් ප්‍රේමරත්න අමතා වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය.

සියලුම තරග වට තුනක් සහිත පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ ක්‍රමයට පැවැත්වෙන අතර එහිදී යම් වයස් කාණ්ඩයක් නියෝජනය කිරීමට අවසර ලැබෙන්නේ අදාළ වයස් සීමාවේ හා එම වයස් සීමාව ඉක්මවා ඇති තරගකරුවන්ට පමණකි.

වයස තීරණය කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය වන අතර ජයග්‍රාහකයන් වෙත මුදල්, පදක්කම් හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

සීවලී එදිරිවීර