මීට මාස කිහිපයකට පෙර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලවලදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඒකරාශි වී පිහිටුවා ගන්නා ලද ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පියන්ස් සංගමයේ පළමු සුහද හමුව පසුගියදා වස්කඩුවේ සිට්රස් ශාලාවේ පැවැති අතර එහිදී ඊට සමගාමීව දැනුවත් කිරීමේ දේශන දෙකක්ද සංවිධානය කර තිබිණ.

ඒ අනුව එම පළමු දේශනය කළ බි.එල්.එච්. පෙරේරා මහතා ඔලිම්පික් ප්‍රතිරූපයේ වටිනාකම පැහැදිලි කළ අතර අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක මර්දන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සීවලී ජයවික්‍රම මහතා විසින් තහනම් උත්තේජක භාවිතයෙන් වැළකී සිටීමේ වටිනාකම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකරනු ලැබිය.

ජගත් ඔලිම්පික් සංවිධානයට අනුබද්ධ ආසියානු සංවිධානයේ ප්‍රධානියා වන වෛද්‍ය මලාවි මහතා මෙම අවස්ථාවට වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සහභාගි වෙමින් නිකුත් කරන ලද පණිවිඩයක්ද සභාගත කළේය.

තවද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටි සියලුම සාමාජිකයන්ට ඔවුන් පසුගිය ජූලි මාසයේ ජනාධිපතිවරයා හා ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා සමග ජනාධිපති මැදුරේදී ගන්නා ලද සමූහ ඡායාරූපය බැගින් ප්‍රදානය කරනු ලැබිය.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පියන්ස් සංගමයේ සියලුම සාමාජිකයන්ට ලෝක ඔලිම්පියන්ස් සංගමයේ සභාපතිවරයා වන ජොසෙල් බෝෂු මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබූ ඇගයීමේ සහතික ලබාදීම විශේෂත්වයක් ඉසිලීය.

සීවලී එදිරිවීර