අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ පැමිණිලි, ඉල්ලීම් සහ තොරතුරු එක් රැස් කිරීම සඳහා නව අයැදුම්පතක් දිස්ත්‍රික් ‍ලේකම්වරුන් හරහා යොමු කිරීමට කටයුතු සකස් කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා සහ අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් අතර ඊයේ (16) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැති හමුවේදී ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 15 වැනිදාට පෙර එම තොරතුරු එක් රැස් කරන ලෙස සියලු දිස්ත්‍රික් ‍ලේකම්වරුන් වෙත චක්‍ර‍ලේඛයක් නිකුත් කිරීමටද ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබේ. එමෙන්ම එම තොරතුරු අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාල සහ අතුරුදන්වූවන්ගේ කොමිෂන් සභාව මගින් නැවත විමර්ශනය කිරීමටද ජනාධිපතිවරයා අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ. අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ පවතින ගැටලුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීම තම අපේක්ෂාව බවත් ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පැවසීය.

 සුජිත් කෝනාර