මාත‍ලේ වින්ඩීස් ක්‍රිකට් ඇකඩමි පිල අවු. 10න් පහළ ශූරතාවත්, සත්කාරක සී.ඇන්ඩ්.ඩීී ක්‍රිකට් ඇකඩමි පිල අවු. 13න් පහළ ශූරතාවත් ලැබිමට පසුගිය දා පානදුරේ දී නිමා වූ ආරාධිත ක්‍රිකට් ඇකඩමි තරගාවලියේ දී සමත් විය.

අවු. 10න් පහළ තරගාවලියේ තරග 4න් 3ක් ජය ලැබිමට වින්ඩීස් ඇකඩමි පිල සමත් වූ අතර සී.ඇන්ඩ්.ඩී ඇකඩමි පිල අවු. 12න් පහළ තරග 3න් 2ක් ජය ගැනීමට සමත් විය. හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක චාමර සිල්වා මෙම තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට සම්මාන පිරිනැමූ අතර නැගී එන ක්‍රීඩකයන් ලෙස අවු. 10න් පහළ කාණ්ඩයේ නෙතුම් රුවන්පුර ද, අවු. 12න් පහළ කාණ්ඩයේ ශානන් රන්දෙණිය ද සම්මාන ලැබිය.

Untitled-7 Untitled-8