සීමාසහිත නෙස්‍ලේ ලංකා සමාගමේ අනුග්‍රහය අතිව උතුරු පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පවත්වන ලද අන්තර් පාසල් අවුරුදු 14න් පහළ හා අවුරුදු 16න් පහළ පාපන්දු තරගාවලදී අවුරුදු 14න් පහළ ශූරතාව යාපනය ශාන්ත ප්‍රැට්‍රික් විදුහලටද අවුරුදු 16න් පහළ ශූරතාව යාපනය ශාන්ත හෙන්රි විදුහලටද හිමි වූහ.

මේ අතර මෙම පාසල් තරගාවලියට සමගාමීව පවත්වන ලද අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ විවෘත තරගාවලින් අවසන් තරගයේදී යාපනයේ ජෙගමිට්පර් වලයිපාඩු ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 2-1ක් ලෙස අන්නකොඩයි යුනියන් පිල පරදවා ශූරතාව දිනා ගත්තේය.