බරවා රෝගීන්ගේ පාදයේ ඉදිමුම ඡායාරූපකරණය මගින් කෙතරම් ඉදිමි ඇද්දැයි පරික්ෂා කිරිමට උපකරණයක් හඳුන්වා දි ඇති බව ගාල්ල කරාපිටිය වෛද්‍ය පිඨයේ බරවා රෝග මර්දන ඒකකයේ ප‍්‍රධාන මහාචාර්ය චන්න යහතුගොඩ මහතා පවසයි.

මෙම කැමරා උපකරණයෙන් ඡායාරූප රැගෙන පරිඝණකයෙන් එවැනි පාදයක් නිර්මාණය කර ඒ තුළින් පාදයේ වට ප‍්‍රමාණයේ පරිමාව මැනීමට හැකි බවත් එය සාර්ථක ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමයක් බවත් මහාචාර්ය චන්න යහතුගොඩ මහතා සඳහන් කළේය.

බරවා රෝගීන්ගේ පාද සුවපත් කළ හැකිද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට මෙමගින් හැකියාව ඇත.

පියයුරු පිළිකා රෝගින්ගේ පියුරු ඉවත් කළවිට සැත්කමින් පසු රෝගීන්ගේ ඉදිමෙන දෑත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීමට මෙම උපකරණය ඇමරිකාව විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

නමුත් ගාල්ල කරාපිටිය වෛද්‍ය පිඨයේ බරවා මර්දන ඒකකය මගින් ලෝකයේ පළමු වරට බරවා රෝගීන්ගේ පාදවල ඉදිමුම පරික්ෂා කිරිමට මෙම උපකරණය භාවිතා කරනු ලැබේ.

ලලිත් කන්කානම්ගේ- ගිංතොට/ සමන් කුමාර බුස්ස