ලක්ෂපාන ජලාශයේ සිට පොල්පිටිය ජල විදුලි බලාගාරය දක්වා ජලය රැුගෙන යන කිලෝමීටර් හතක් වූ උමං මාර්ගයේ ආරක්‍ෂිත දැලක නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ලක්‍ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, කැනියොන් සහ පොල්පිටිය යන ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි උත්පාදනය පෙරේදා (12දා* රාත‍්‍රී සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව විදුලි බලමණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරියකු පැවසීය.

පෙරේදා (12දා* රාති‍්‍ර සිට එම උමං මාර්ගයේ ආරක්‍ෂිත දැලේ නඩත්තු කටයුතු ආරම්භ කර ඇති නිසා ලක්‍ෂපාන ජලාශයේ ජලය හිස් කිරීමට සිදුවූ නිසා එම ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි උත්පාදන කටයුතු තාවකාලිකව නතර කළ බව එම නිලධාරියා සඳහන් කළේය.

කාසල්රි ජලාශයෙන් ජලය ලබා ගෙන විදුලි උත්පාදනය කරන විමලසුරේන්ද්‍ර ජල විදුලි බලගාරයේ ජලය විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයෙන් (12දා* පස්වරුවේ සිටම කැලණි ග`ගට වාන් දැමීමට පටන්ගෙන ඇත.

රංජිත් රාජපක්‍ෂ- හැටන්