ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා ඒකකය සමග එක් වී මයිලෝ අනුග්‍රහය ඇතිව වයස් කාණ්ඩ 4 ක් යටතේ පවත්වන ලද අන්තර් පාසල් සත් සාමාජික  බාලිකා රග්බි තරගාලියේ අවුරුදු 20 න් පහළ හා අවුරුදු 16 න් පහළ කුසලාන ශූරතා දිනා ගන්නට කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විදුහල් බාලිකාවෝ සමත් වූහ.

පසුගියදා රුවන්වැල්ල මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මෙම තරගාවලියේ අවුරුදු 18 න් පහළ හා අවුරුදු 14 න් පහළ කුසලාන ශූරතා දිනා ගන්නට සමත් වී තිබුණේ ගාල්ල ගින්තොට මහ විදුහලය.

මේ අතර අමිතිරිගල පල්ලෙකානුගල කණිෂ්ට විදුහල අවුරුදු 18 න් පහළ හා අවුරුදු 14 න් පහළ කුසලාන අනුශූරතා දිනා ගත් අතර අම්පාර බණ්ඩාරනායක බාලිකා විදුහල අවුරුදු 20 න් පහළ කුසලාන අනුශූරතාවට හිමිකම් කීවාය.
අවුරුදු 20 න් පහළ තරගාවලිය කණ්ඩායම් 6 ක සහභාගිත්වයෙන් පැවති අතර අවුරුදු 18 න් පහළ තරගාවලියට කණ්ඩායම් 8 ක් එක්ව සිටියහ.

වැඩිම කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාවක් අවුරුදු 16 න් පහළ තරගාවලියට සහභාගි වූ අතර එම කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 21 කි.
අවුරුදු 14 න් පහළ වයස් කාණ්ඩය යටතේ පාසල් 10 ක් ඉදිරිපත් වී තිබුණි.

අවුරුදු 20 න් පහළ අවසන් තරගයේ දී කුලියාපිටිය මැදි විදුහල විසින් අම්පාර බණ්ඩාරනායක බාලිකා විදුහල ලකුණු 19-00 ක් ලෙස පරාජය කරන ලද අතර අවුරුදු 18 න් පහළ තරගාවලියේ දී ගින්තොට මහ විදුහල වෙතින් පල්ලෙකනුගල කණිෂ්ට විදුහල පරාජයට පත්ව තිබුණේ ලකුණු 10-05 ක් ලෙසිනි.

කුලියාපිටිය මැදි විදුහල ලකුණු 07-00 ක් ලෙස පල්ලෙකනුගල කනිෂ්ට විදුහල අවුරුදු 16 න් පහළ අවසන් තරගයේ දී පරාජය කරන ලද අතර අවුරුදු 14 න් පහළ අවසන් තරගයේ දී ගින්තොට මහ විදුහලද ලකුණු 07-00 ක් ලෙස පල්ලෙකණුගල කණිෂ්ට විදුහල පරාජයට පත් කරනු ලැබිය.

සීවලී එදිරිවීර

Untitled-15